logo Ostravské městské lesy a zeleň a.s.

 

 

Projektový inkubátor

Městské lesy mají nové poslání – vzdělávají děti

Naplňování společensky prospěšných funkcí lesů napomáhají finanční prostředky z Evropských fondů.

 

Společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o., realizovala se svým partnerem Krkonošskou poradenskou a informační, o. p. s., v letech 2009 – 2012 zajímavé vzdělávací projekty, na které získala granty z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Moravskoslezském kraji. Městské lesy se tak postupně mění na významnou pedagogickou instituci, která dnes již spolupracuje s desítkami základních škol v Ostravě a okolí.

 

Vše začalo v roce 2002, kdy Ostravské městské lesy realizovaly za podpory Statutárního města Ostravy svůj dlouhodobý záměr a založily pro osvětově výchovnou práci se školní mládeží výchovné středisko tzv. „lesní školu“ v Bělském lese. Jejím hlavním cílem je přiblížit a seznámit veřejnost s lesním prostředím a s lesním hospodařením tak, aby les byl vnímán všemi smysly. Většina programů probíhá přímo v lesním prostředí a aktivně se na nich podílí každé dítě včetně doprovodu. Lesní škola disponuje vybavenými učebnami, audiovizuálním sálem a dílnou pro zhotovování výrobků ze dřeva a přírodních materiálů. Ročně navštíví lesní školu cca 3200 žáků základních škol. Od roku 2003 prošlo lesní školou více než 25 000 dětí.

 

V roce 2009 městské lesy získaly dvouletý grant na podporu spolupráce se základními školami v celém Moravskoslezském kraji. V rámci projektu Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě“ absolvovalo výukové programy v lese téměř 11 000 žáků základních škol. Takto rozsáhlá pedagogická činnost výrazně zvedla popularitu lesní školy a dnes se sem zájemci musí objednávat téměř rok dopředu. Vedení městských lesů proto již delší dobu usiluje o rozšíření nabídky vzdělávacích programů a současně o rozšíření výukového areálu v Bělském lese.

 

Dalším potvrzením měnícího se poslání městských lesů bylo získání grantu ve výši 2 585 000 Kč na projekt „Pedagogický inkubátor projektového vyučování“. Projekt výrazně rozšířil nabídku výukových programů lesní školy zpracovaných podle pedagogických standardů a dále prohloubil spolupráci se základními školami v Moravskoslezském kraji.

 

Hlavním cílem projektu bylo nabídnout základním školám v Moravskoslezském kraji netradiční formy vzdělávání žáků v přírodě splňující pedagogické standardy. Tohoto cíle jsme dosáhli kombinací nabídky projektového vyučování a zážitkové pedagogiky a vytvořením modelových výukových programů zaměřených hlavně na environmentální výchovu.

 

V rámci projektu byly vyrobeny atraktivní webové stránky lesní školy s moderním rezervačním systémem. Pedagogové vytvořili přes 50 modelových výukových programů, které byly na závěr projektu vydány ve formě sborníku, areál lesní školy byl vybaven informačními výukovými tabulemi. Vzdělávacími aktivitami prošlo 2250 žáků.

 

Výukové programy jsou důležitým nástrojem projektového vyučování – moderních učebních postupů současného školství. Výukový program zpracovaný podle pedagogických standardů, s jasnou strukturou obsahu, stanovenými cíli, měřitelnými kritérii hodnocení a logicky provázanými aktivitami se může stát důležitou pomůckou lesních pedagogů při spolupráci s učiteli základních škol. Výukové programy s lesnickou náplní jako stěžejní výstup projektu jsou obsahem právě vydaného sborníku.

 

Dětem lesní škola představuje lesní prostředí jako důležitý ekosystém se všemi biologickými a ekologickými vazbami. Velkou roli hraje také poznání dřeva jako obnovitelné suroviny, která se dá snadno opracovat a využít. Během výukových programů se střídají hry s meditacemi, jejichž cílem je poznání lesního prostředí všemi smysly. Děti se mohou na boso brouzdat rosou, vyzkoušet rozdíl mezi listím a hrabankou, projít se po štěpce a kamení, zahrát si slepou bábu a podle hmatu najít ten „svůj strom“. Poslouchat jak šveholí les a během celého dopoledne srovnávat zvuky v různých částech lesa. Hravou formou jim lesní pedagogové vysvětlují vztahy v přírodě, chování zvířat apod. Zařazují také smyslové, znalostní, pohybové a kreativní hry, během nichž můžou ve velké míře zapojit svou fantazii. V kombinaci s přírodním materiálem pak vznikají nádherné koláže, obrázky a malinké stavbičky, které mohou i ostatní návštěvníci lesa obdivovat.

 

Snahou pracovníků lesní školy je v kombinaci s prožitkovou pedagogikou naplnit výukové cíle jednotlivých průřezových témat a ve spolupráci se základními školami se stát přirozenou součástí vzdělávacího systému České republiky.